Loading color scheme

Chrzest

Chrzest

TERMIN UDZIELANIA SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO ORAZ NAUKI PRZEDCHRZCIELNEJ

Sakrament chrztu świętego, w naszej parafii udzielany jest zawsze w drugą niedzielę miesiąca. Nauka przed chrztem świętym odbywa się zawsze w czawartek, poprzedzający chrzest święty, po wieczornej Mszy św.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Co najmniej dwa tygodnie przed chrztem świętym należy wypełnić zgłoszenie chrztu świętego oraz dostarczyć kopię aktu urodzenia.

 

WYMAGANIA DLA CHRZESTNYCH

Według prawa kanonicznego rodzicami chrzestnymi mogą zostać wierni, którzy  ukończyli 16 rok życia, przyjęli sakrament bierzmowani oraz znajdują się w pełnej łączności z Kościołem, czyli mogą uczestniczyć w pełni życia sakramentalnego Kościoła.

 

CZYM JEST SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO ?

Sakrament chrztu świętego jest początkiem życia łaski w nas, jest bramą wszystkich sakramentów, otwiera drogę każdemu wyznawcy Chrystusa, do następnych sakramentów. Sakrament chrztu św. gładzi grzech pierworodny, popełniony przez pierwszych rodziców w Raju, polegający na ich nieposłuszeństwu wobec prawa, które nadał im Bóg. My tego grzechu nie popełniliśmy, więc nie ponosimy za niego winy lecz dziedziczym, po pierwszych rodzicach skutki grzechu, oddalenie od Boga, utratę Raju, czyli możliwości osiągnięcia zbawienia. Św. Paweł mówi: „ nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem“. To właśnie w sakremencie chrztu świętego, łaską Chrystusa otrzymujemy nadprzyrodzony dar wiary, czyli zdolność uwierzenia w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło Odkupienia, które dokonał przez śmierć krzyżową oraz Zmartwychwstanie, Sakrament chrztu świętego włącza nas do Kościoła. W tej wspólnocie odbywa się realizacja naszego powołonia do świętości oraz wieczności, w Nim, przez życie sakramentalne dokonuje się nasza droga do Królestwa Jezusa, do którego jesteśmy powołani. Sakrament chrztu świętego włącza nas w powszechne kapłaństwo Ludu Bożego, które uzdalnia nas do zanoszenia próśb do Boga, bycia jego świadkami, przez głoszenie życiem naszej wiary oraz składania ofiar z naszego życia, niesienia wraz z Chrystusem Jego krzyża.