Loading color scheme

Bierzmowanie

Bierzmowanie

KTO MOŻE UDZIELIĆ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Sakrament  bierzmowania w Kościele katolickim jest wyrazem łączności wiernego ze swoim biskupem diecezjalnym, dlatego zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest ksiądz biskup. Zaś nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu, jest każdy kapłan upoważniony i delegowny przez właściwego biskupa.

 

KIEDY JEST UDZIELANY SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakramentu bierzmowania w naszej diecezji udziela się na ogół w miesiącu maju lub czerwcu oraz w czasie wizytacji parafii przez księdza biskupa, uczniom trzeciej klasy gimnazjum. W nadzwyczajnych wypadkach w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, lecz wszystkich formalności związanych z dopuszczeniem do sakramentu, dokonuje się w parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA DO BIERZMOWANIA

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata. W naszej parafii jest to trzyletni cykl przygotowania, polegający na co miesięcznej spowiedzi świętej, uczestnictwie w pierwszopiątkowej Eucharystii, a po niej w spotkaniu ogólnym oraz spotkaniach w grupach, podzielonych rocznikami. Sakramentu bierzmowania udziela się osobie, co do której stwierdzono fakt chrztu świętego oraz proboszcz uznał, że jest przygotowana i dojrzała do jego przyjęcia.

 

CO TO JEST SAKRAMENT BIERZMOWANIA ?

Życie Jezusa nieustanie spełniało się w mocy i jedności z Duchem Świętym. Jego poczęcie dokonało się w Duchu Świętym, nad dwunastoletnim Jezusem, kiedy odczytuje fragment Starego Testamentu z proroka Izajasza, spoczywa Duch Święty. Kiedy Jezus wychodzi z wód Jordanu, po chrzcie janowym, chrzcie oczyszczenia zstępuje na Niego Duch Pański. Pan Jezus w swoim nauczaniu nieustannie mówił, że on musi odejść, aby mógł być wylany Duch Pański, Duch Ożywiciel, Uświęciciel, Duch Prawdy, Duch Święty. W Wieczerniku, po swoim zmartwychwstaniu Jezus udziela Apostołom Ducha Świętego, aby w Jego mocy mogli głosić Słowo Boże i udzielać sakramentów. W końcu Jezus wypełnia swoją obietnicę, kiedy w pięćdziesiąty dzień po zmartwychwstaniu wylewa swego Ducha pod postacią ognistych języków na wierzącuch w Niego, tak że mogą mówić językami, co wzbusza zdziwienia świadków tego wydarzenia. Jest to dzień narodzenia Kościoła, w którym głoszenia Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów dokonuje się w mocy Ducha Świętego. Dzięki Niemu Kościół żyje i głosi Zmartwychwstałego Chrystusa.

Z Piśma świętego dowiadujemy się, że są wyznawcy Chrystusa, którzy zostali ochrzszczeni, ale nie otrzymali Ducha Świętego, nawet o Nim nie słyszeli. Dlatego zostają na nich włożone ręce i udzielony jest im Duch Święty, czyli udzielono im bierzmowania.

Sakrament bierzmowania, to sakrament Ducha Świętego, który jest dopełnieniem sakramentu chrztu świętego. W języku staropolskim słowo „bierzmo“ oznaczało belkę podtrzymująca strop, bez której budowla uległaby zawaleniu. To źródłosłów dla dzisiejszej nazwy bierzmowania, czyli, że sakrament ten jest mocą, czymś co podtrzumuje budowle wiary w nas. Bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie wyznać wiary w Zmartwychwstałego Jezusa. To sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, to moc w nas, która pozwala nam trwać  w wierze i ją rozwijać tak, aby zasłużyć na życie wieczne. W nim otrzymujemy pełnię darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.