Loading color scheme

Małżeństwo

Małżeństwo

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA 

WYMAGANIA DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 

WŁAŚCIWA PARAFIA DO UDZIELENIA SAKRAMETU:

Parafią właściwą do zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia narzeczonego lub narzeczonej. W przypadku chęci zawarcia małżeństwa poza tymi parafiami wymagana jest zgoda jednego proboszcza, narzeczonej lub narzeczonego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Metryka chrztu świętego
  2. Ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły średniej
  3. Dowód osobisty
  4. W przypadku małżeństwa konkordatowego dokumenty właściwego Urzędu Stanu Cywilnego lub świadectwo zawarcia ślubu cywilnego.
  5. Spisanie protokołu przedślubnego w poarafi, na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa, ze względu na konieczność dopełnienia pewnych formalności prawnych. Na protokół umawiamy się z proboszczem w indywidualnej rozmowie lub telefonicznie.

 

POZOSTAŁE WYMAGANIA:

  1. Udział w naukach przedślubnych ( w naszej parafii odbywają się zawsze na wiosnę i w jesieni),
  2. Udział w spotkaniach w Poradni Życia Małżeńskiego (w naszej parafii Poradnia czynna jest zawsze w pierwszy wtorek miesiąca, po wieczornej Mszy Św.)
  3. Udział w dniu skupienia dla narzeczonych ( odbywa się w pierwszą niedzielę marca, czerwca, września i grudnia w Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Porębie o godz. 14.00

 

Z powyższych wymagań zwalnia uczestnictwo w rekolekcjach organizowanych dla narzeczonych w Parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie.

 

CZYM  JEST SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

„Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu“ KPK 1055§1

Kanon bardzo wyraźnie mówi, że każde małżeństwo zawarte przez ochrzczonych jest sakramentem. Sakrament, to znak łaski Boga. W przypadku małżeństwa, jedności małżeńskiej, ale i tę łaskę sprawia. W sakramencie małżeństwa małżonkowie otrzymują od Boga wszystkie łaski i dary stanu, które pozwalają im w powołaniu do małżeństwa wytrwać i wzrastać.

Szafarzami sakramentu są sami małżonkowie, to oni , nawzajem sobie tego sakramentu udzielają. Kapłan jest tylko urzędowym świadkiem Kościoła, który w imieniu wspólnoty wiernych potwierdza, że małżeństwo zostało zawarte  zgodnie z prawem Kościoła katolickiego i je błogosławi.

Celem małżeństwa jest obdarowywanie się miłością, wzrastanie w niej, a przez to, zdążanie do świętości oraz do zbawienia. Owocem miłości małżeńskiej jest potomstwo, które jest darem Pana Boga, ale ono nie może stać się przeszkodą w realizowaniu ich powołania do wspólnoty, do miłości.

W rozumieniu Kościoła małżeństwo jest jedno, nierozerwalne i trwające aż do śmierci jednego z małżonków. Ważnie zawarte małżeństwo i potwierdzone aktem małżeńskim jest nierozerwalne, a jego końcem jest śmierć jednego ze współmałżonków. To Jezus Chrystus pytany przez uczonych w Piśmie o to, czy mąż może oddalić swoją żonę, odpowiada, odwołując się do Księgi Rodzaju, że mężczyzna opuści sojego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną tak, że będą stanowić jedno ciało. Potem dodaje co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Jezus Chrystus ustanowił tymi słowami nierozerwalny sakrament. Dalej Słowo Boże stwierdza, że mąż, który opuszcza swoją żonę i bierze inną popełnia cudzołóstwo i oddalona łącząc się z mężczyzną popełnia cudzołóstwo.

Małżeńswo, to wspólnota dwóch serc skierowanych do jednego celu jakim jest Jezus Chrystus i oferowane przez Niego zbawienie.

Warto, aby programem życia małżonków stały się słowa św. Pawła z „Hymnu o miłości“, z Pierwszego Listu do Koryntian 13, 1 – 13, którego konkluzją są słowa, że miłość jest największym darem Boga dla człowieka, ale również i trudnym zadaniem, zadanym każdemu człowiekowi, a przede wszystkim chrześcijańskim małżonkom.